13 / 19
Cristo Rei de Tupungato (Argentina)

© Itsmemarttin