7 / 9
Bachledówka

© fot. Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego