4 / 9
Nossa Senhora de Niżankowice

© fot. materiały wydawnictwa Rafael