2 / 4
Ruínas da Abadia de Rievaulx Abbey no norte da Inglaterra

© Wehha|Wikipedia|CC BY-SA 3.0