4 / 7
Vidriera, Catedral de Sevilla.
+

© Juanan Ruiz-CC